Meniu
Cosul meu

Informatii privind Prelucrarea Datelor Personale

Căutare anvelope
Căutare jante
Cauta acum
Caută jante
Caută jante

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (“GDPR”), MM Anvelope Premium SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bld. Camil Ressu, Sector 3, Bucuresti, inregistrata cu nr. J40/8835/2022, CUI 46105170, reprezentata de Stelian Mugur, va informeaza cu privire la prelucrarea datelor personale de catre MM Anvelope Premium SRL, precum si derularea contractelor incheiate sau care urmeaza a fi incheiate.

Datele cu Caracter Personal (“DCP”) pe care MM Anvelope Premium SRL le colecteaza sunt date de identificare respectiv: nume si prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, cont bancar. MM Anvelope Premium SRL va prelucra doar DCP necesare pentru cooperarea dintre societatea noastra si persoanele fizice/juridice cu care intra in raporturi juridice, pentru derularea contractelor incheiate sau care urmeaza sa fie incheiate

Pentru o imagine clara, Informarea prezinta informatiile relevante cu privire la urmatoarele:

1. DCP COLECTATE DE LA DVS. SI MODALITATEA DE COLECTARE A ACESTORA

Pentru utilizarea website-ului www.anvelopepremium.ro si pentru derularea contractelor este necesara prelucrarea urmatoarelor DCP:

a) Date personale de identificare, respectiv datele reprezentantilo: numele si prenumele, numele si prenumele parintilor (daca este cazul), resedinta sau domiciliul, actele de identitate (carte de identitate, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu etc.), codul numeric personal;

b) Date personale de contact: adresa postala, numarul de telefon, e-mail.

2. DCP ALE ALTOR PERSOANE

In situatia in care in derularea contractului ne comunicati DCP cu privire la alte persoane, va rugam sa transmiteti Informarea persoanei respective.

3. SCOPUL PRELUCRARII DCP

In functie de interactiunile dumneavoastra cu platforma www.anvelopepremium.ro, vom prelucra datele dumneavoastra in urmatoarele scopuri:

a. Pentru inregistrarea si gestionarea inregistrarii dumneavoastra ca utilizator al website-ului;

b. Pentru incheierea, executarea ori modificarea contractului de vanzare-cumparare pe care il incheiati cu noi;

c. Pentru a raspunde solicitarilor pe care le transmiteti prin intermediul canalelor de comunicare;

d. In scopuri de marketing;

e. Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite;

f. Pentru adaptarea de oferte, reduceri sau pachete promotionale;

g.Pentru efectuarea formalitatilor de livrare, receptie, facturare, servicii contabile si orice activitati similare;

h. Pentru indeplinirea unor obligatii legale sau a unor cerinte din partea unor autoritati, care includ, spre exemplu indeplinirea unor formalitati de cunoastere a clientelei, temeiul prelucrarii fiind indeplinirea obligatiilor impuse de lege;

i. Constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta sau in fata unor alte autoritati, temeiul prelucrarii fiind interesul de a ne proteja drepturile si interesele legitime.

4. TEMEIUL PRELUCRARII DCP

Prelucram datele in temeiul art. 6 din REGULAMENTUL (UE) 2016/ 679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI - din 27 aprilie 2016 - privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si pentru incheierea si executarea contractului de vanzare incheiat cu dumneavoastra.

5. INTERESUL NOSTRU LEGITIM

Interesele noastre legitime includ, fara limitare, asigurarea bunei desfasurari a activitatii noastre, comunicarea cu alte companii afiliate in scopuri de conformitate, de asigurare a stocarii, gestionarii si protejarii bazelor noastre de date, de buna organizare si functionare a sistemelor informatice, pentru a preveni folosirea neautorizata a echipamentelor si retelelor noastre, etc., pentru protejarea si apararea imaginii, reputatiei, patrimoniului si bunurilor noastre sau in vederea exercitarii unor drepturi care ne revin in baza legii, inclusiv in fata instantelor de judecata sau a altor organisme si institutii guvernamentale, etc.

In fiecare circumstanta in care ne vom baza prelucrarea DCP pe interesul nostru legitim ne vom asigura ca vom lua in calcul interesele si drepturile si libertatile dumneavoastra, astfel incat prelucrarea Datelor cu caracter personal sa nu fie excesiva sau in orice fel contrara prevederilor legale aplicabile.

6. DIVULGAREA DCP

In vederea indeplinirii anumitor activitati de prelucrare a Datelor Dvs. putem transmite aceste Date:

e) Furnizorilor de servicii (inclusiv servicii juridice, de contabilitate, arhivare sau curierat) in legatura cu oricare dintre Scopurile mentionate;

f) Oricarei parti terte pe care am putea sa o contactam in vederea executarii obligatiilor contractuale asumate fata de dvs. (inclusiv succesorii dvs. in drepturi);

g) Oricarei terte parti, dupa cum este solicitat sau permis de legislatia aplicabila.

7. PASTRAREA DCP

MM Anvelope Premium SRL ia toate masurile necesare pentru a se asigura de faptul ca DCP sunt prelucrate numai pe perioada minima necesara pentru indeplinirea scopurilor prevazute in Informare, respectiv pe durata derularii relatiei comerciale. Vom pastra DCP intr-un format care sa permita identificarea numai pe perioada necesara indeplinirii scopurilor prevazute in Informare.

8. STOCAREA SI DIVULGAREA DCP

Utilizam masuri adecvate pentru mentinerea confidentialitatii si securitatii DCP. Totusi, va rugam sa aveti in vedere ca masurile de protectie nu sunt aplicabile informatiilor pe care dvs. alegeti sa le distribuiti in spatiul public (inclusiv pe retelele de socializare) sau care sunt obtinute de catre MM Anvelope Premium SRL din alte surse publice.

8.1. Persoanele care pot accesa DCP

DCP pot fi prelucrate doar de personal autorizat si numai in masura necesara indeplinirii scopurilor prevazute in Informare.

8.2. Masurile luate in mediile de operare

Stocarea DCP se realizeaza in medii de operare ce asigura masuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat si respectam standarde rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la DCP. Din pacate, transmiterea informatiilor pe internet, inclusiv prin posta electronica, nu este pe deplin sigura, si niciun operator nu poate asigura o siguranta absoluta a securitatii DCP.

9. DREPTURILE UTILIZATORILOR

Aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste DCP:

a) Dreptul de a fi informati in legatura cu prelucrarea DCP;

b) Dreptul de a solicita accesul la sau copii ale DCP prelucrate de noi sau in numele nostru;

c) Dreptul de a obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea Datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea, in special a datelor incomplete sau inexacte, sau, dupa caz, transformarea in date anonime a Datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea.

d) Dreptul de a solicita informatii cu privire la sursa Datelor Dvs., in cazul in care aceste date nu au fost colectate direct de la Dvs.

e) Dreptul de a va opune, din motive legitime justificate, prelucrarii Datelor Dvs.

f) In cazul oricarei prelucrari automate a DCP care genereaza un efect juridic sau un efect semnificativ asupra Dvs., aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la existenta acesteia, la o explicatie a logicii implicate, la semnificatia si, dupa caz, la orice consecinte preconizate ale unei astfel de prelucrari; in acest caz, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, daca prelucrarea a fost efectuata prin mijloace automate.

g) Dreptul de a solicita ca prelucrarea Datelor Dvs. sa fie restrictionata la anumite scopuri limitate, potrivit legii (de ex. cand se contesta exactitatea acestor date).

h) Dreptul de portabilitate a Datelor, respectiv dreptul de a primi Datele care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pe care le puteti transmite altui operator.

i) Dreptul de a depune reclamatii cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. fie la Societate, fie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu adresa in B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40318059211 sau +40318059212, fax +40318059602) si/sau de a va adresa instantelor judecatoresti competente in situatia incalcarii unui drept.

Drepturile stabilite in aceasta sectiune nu va afecteaza sau limiteaza in vreun fel celelalte drepturi legale pe care le aveti in relatia cu MM Anvelope Premium SRL. Decizia Dvs. de a exercita oricare dintre aceste drepturi nu va va afecta statutul dvs. si nu va atrage aplicarea de catre noi a vreunei masuri de orice fel.

In cazul in care exercitati oricare dintre drepturile care va revin in baza legii, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazeaza pe consimtamantul dvs.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enuntate mai sus sau pentru a pune o intrebare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea a DCP, nu ezitati sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor personale, la adresa de e-mail comenzi@anvelopepremium.ro.

Se încarcă...